پژوهشکده معتمد جهاد دانشگاهی- آموزش همگانی
ژنتیک سرطان پستان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1392/6/2 | 

ضرورت بررسی سابقه فامیلی و ژنتیک در مبتلایان سرطان پستان

تاکنون علت دقیق ایجاد سرطان پستان مشخص نشده است، با این حال عوامل محیطی و ژنتیکی مختلف را در ایجاد این سرطان دخیل می دانند. سرطان پستان در بعضی از موارد ارثی است و به دلیل اشکال در ژن هایی ایجاد می شود که از پدر یا مادر به فرزندان منتقل شده است. در این حالت سایر اعضای خانواده نیز ممکن است ژن معیوب را به ارث برده باشند و در آینده دچار سرطان پستان شوند. در مواردی که چند نفر از اعضای خانواده دچار سرطان پستان شده اند ممکن است این سرطان زمینه ارثی داشته باشد و به دلیل ژن های معیوبی ایجاد شود که از پدر یا مادر به فرزندان منتقل شده است. در این موارد باید بررسی های لازم صورت گیرد. افرادی که ژن معیوب را از پدر یا مادر خود به ارث برده‌اند به ظاهر مشکلی ندارند ولی در معرض ابتلا به سرطان پستان در آینده می باشند. خطر ابتلا به سرطان پستان در این افراد بسیار زیاد است، به نحوی که فرد دارای ژن معیوب به احتمال پنجاه تا هشتاد درصد به سرطان مبتلا خواهد شد.

 سرطان پستان ارثی نسبت به سرطان غیر ارثی اغلب در سنین پایین تری ایجاد می شود.

 

 ژن های معیوب ممکن است در ایجاد سرطان های دیگر و به ویژه سرطان تخمدان و رحم نقش داشته باشند. وجود توأم سرطان پستان و تخمدان در یک خانواده قویاً خطر سرطان پستان ارثی را مطرح می کند.

 


مشاوره و آزمایش های ژنتیکی

 

 در بیماران مبتلا به سرطان پستان انجام مشاوره ژنتیکی در موارد زیر ضرورت دارد:

1- ابتلای 2 یا چند نفر از اعضای خانواده به سرطان پستان 

2- ابتلای یکی از اعضای خانواده به سرطان پستان در سن کمتر از 40 سال

3- وجود توأم سرطان تخمدان و پستان در یک خانواده 

4- ابتلای یکی از افراد مذکر خانواده به سرطان پستان

 در این موارد بایستی با انجام مشاوره ژنتیکی خطر ابتلای سایر اعضای خانواده را به سرطان پستان تعیین نمود و در صورت لزوم از آزمایش های ژنتیکی برای شناسایی ژن‌های معیوب استفاده کرد. پیشگیری از سرطان پستان ارثی با انجام آزمایش های ژنتیکی می توان افراد به ظاهر سالمی را شناسایی کرد که ناقل ژن معیوب هستند و به احتمال زیاد در آینده به سرطان پستان مبتلا می شوند. برای پیشگیری از ابتلا به سرطان پستان در این موارد می‌توان از روش های جراحی یا ترکیبات دارویی استفاده نمود. با استفاده از این روش ها خطر ابتلا به سرطان پستان در فردی که واجد ژن معیوب است به میزان قابل توجهی کاهش می یابد.


پیشگیری از سرطان پستان ارثی

 

با انجام آزمایش های ژنتیکی می توان افراد به ظاهر سالمی را شناسایی کرد که ناقل ژن معیوب هستند و به احتمال زیاد در آینده به سرطان پستان مبتلا می شوند. برای پیشگیری از ابتلا به سرطان پستان در این موارد می‌توان از روش های جراحی یا ترکیبات دارویی استفاده نمود. با استفاده از این روش ها خطر ابتلا به سرطان پستان در فردی که واجد ژن معیوب است به میزان قابل توجهی کاهش می یابد.  

نشانی مطلب در وبگاه پژوهشکده معتمد جهاد دانشگاهی:
http://ibcrc.ir/find.php?item=1.61.62.fa
برگشت به اصل مطلب