پژوهشکده معتمد جهاد دانشگاهی- صفحه اصلی
خدمات کلینیک سرطان فامیلی و توارثی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1393/5/11 | 
خدمات کلینیک سرطان فامیلی و توارثی جهاد دانشگاهی

  خدمات ذیل برای بیماران و خانواده ها انجام می‌گیرد:

  · مشاوره ژنتیک

  · آزمایشات ژنتیک

  · ارزیابی

  · آموزش

  · نظارت و پیگیری

 

نشانی مطلب در وبگاه پژوهشکده معتمد جهاد دانشگاهی:
http://ibcrc.ir/find.php?item=1.54.317.fa
برگشت به اصل مطلب