پژوهشکده معتمد جهاد دانشگاهی- با بهبودیافتگان
همراه با بهبودیافتگان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1393/5/4 | 

 

 همراه با بهبودیافتگان

 

  1

مرحله تصمیم گیری و آشنایی اولیه با بیماری

  2

دورنمایی از پژوهشکده سرطان پستان

  3

اولین مشاوره شما

  4

زنده ماندم چون از این بیماری نترسیدم

  5

چگونه خبر بیماری تان را به دیگران می دهید؟

 6

خاطرات بیماران در خصوص جراحی در سرطان پستان

7

بازگشت سلامت جسمی بعد از جراحی و حفظ رابطه جنسی

نشانی مطلب در وبگاه پژوهشکده معتمد جهاد دانشگاهی:
http://ibcrc.ir/find.php?item=1.126.304.fa
برگشت به اصل مطلب