پژوهشکده معتمد جهاد دانشگاهی- سرطان های فامیلی و توارثی
کلنیک مشاوره ژنتیک

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1392/5/2 | 

  سرطان های فامیلی و توارثی

 
 •   سرطان های فامیلی و توارثی

 •   فاکتور های خطر ابتلا به سرطان های فامیلی و توارثی

 •   نقش مشاوره ژنتیک در سرطان های فامیلی و توارثی

 •   نقش تست‌های ژنتیکی در سرطان های فامیلی و توارثی

 •   پیشگیری و غربالگری سرطان های فامیلی و توارثی

 • خدمات کلینیک سرطان فامیلی و توارثی جهاد دانشگاهی
 •  سوالات متداول

  نشانی مطلب در وبگاه پژوهشکده معتمد جهاد دانشگاهی:
  http://ibcrc.ir/find.php?item=1.103.129.fa
  برگشت به اصل مطلب