پژوهشکده معتمد جهاد دانشگاهی- آموزش همگانی
دوره های آموزشی سال 1397

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۷/۱۸ | 
ردیف عنوان کارگاه هزینه (ریال) امتیاز محل برگزاری تاریخ برگزاری
1 تکنیک های بیولوژی مولکولی 6.600.000 میدان ونک- ابتدای گاندی جنوبی پلاک 146 ساختمان شماره 1 پژوهشکده
2 الکتروفورز پروتئین روی sds page و وسترن بلات 2.900.000 میدان ونک- ابتدای گاندی جنوبی پلاک 146 ساختمان شماره 1 پژوهشکده
3 مبانی کشت سلولی 3.500.000 میدان ونک- ابتدای گاندی جنوبی پلاک 146 ساختمان شماره 1 پژوهشکده
4 جداسازی و کشت سلول مزانشیم از مغز استخوان موشی 5.000.000 میدان ونک- ابتدای گاندی جنوبی پلاک 146 ساختمان شماره 1 پژوهشکده 97/7/16 لغایت 97/7/17
5 Real-Time PCR 3.000.000
بدون تخفیف دانشجویی
میدان ونک- ابتدای گاندی جنوبی پلاک 146 ساختمان شماره 1 پژوهشکده
6 Real-Time PCR

2.700.000 با تخفیف دانشجویی

میدان ونک- ابتدای گاندی جنوبی پلاک 146 ساختمان شماره 1 پژوهشکده
7 مقاله نویسی 1.200.000
بدون تخفیف دانشجویی
میدان ونک- ابتدای گاندی جنوبی پلاک 146 ساختمان شماره 1 پژوهشکده
8 مقاله نویسی 1.080.000
با تخفیف دانشجویی
میدان ونک- ابتدای گاندی جنوبی پلاک 146 ساختمان شماره 1 پژوهشکده
9 مهارت آموزی آزمایشگاه تشخیص پزشکی (بدون تخفیف دانشجویی) 2.500.000 میدان ونک- ابتدای گاندی جنوبی پلاک 146 ساختمان شماره 1 پژوهشکده 97/4/16
 لغایت 97/4/30
10 مهارت آموزی آزمایشگاه تشخیص پزشکی (باتخفیف دانشجویی) 2.250.000 میدان ونک- ابتدای گاندی جنوبی پلاک 146 ساختمان شماره 1 پژوهشکده 97/4/16
 لغایت 97/4/30
11 تحلیل بقا با استفاده از نرم افزار آماریSPSS 2.000.000 میدان ونک- ابتدای گاندی جنوبی پلاک 146 ساختمان شماره 1 پژوهشکده
نشانی مطلب در وبگاه پژوهشکده معتمد جهاد دانشگاهی:
http://ibcrc.ir/find.php?item=1.61.819.fa
برگشت به اصل مطلب