پژوهشکده معتمد جهاد دانشگاهی- آموزش
گزارش تصویری سومین دوره از کارگاه عملی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/9/8 | 

گزارش تصویری سومین دوره از کارگاه عملی "اصول کاربردی در آزمایشگاه تشخیص طبی"

این دوره با هدف آموزش نوین تئوری و عملی اصول و تکنیک های آزمایشگاهی در آبان ماه 96 توسط پژوهشکده معتمد جهاددانشگاهی برگزار گردید. در این دوره 23 نفر از فراگیران بصورت تئوری و عملی در محیط آزمایشگاه تشخیص طبی اصول و تکنیک های آزمایشگاهی را فراگرفتند.

 
نشانی مطلب در وبگاه پژوهشکده معتمد جهاد دانشگاهی:
http://ibcrc.ir/find.php?item=1.60.844.fa
برگشت به اصل مطلب