پژوهشکده معتمد جهاد دانشگاهی- آموزش
دوره های آموزش

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

دوره های آموزشی

آموزش های سال های پیشین:

دوره های آموزشی سال 1395

دوره های آموزشی سال 1394

   دوره های آموزشی سال 1393

    دوره های آموزشی سال 1392

    دوره های آموزشی پیش از سال 1392

نشانی مطلب در وبگاه پژوهشکده معتمد جهاد دانشگاهی:
http://ibcrc.ir/find.php?item=1.60.484.fa
برگشت به اصل مطلب