پژوهشکده معتمد جهاد دانشگاهی- معرفی مسئولین
مسئولان پژوهشکده

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۲/۶/۷ | 

 دکتر کیوان مجید زاده اردبیلی
"رییس پژوهشکده معتمد"
-مرکز تحقیقات سرطان پستان  -جهاددانشگاهی
دکتر رامین صرّامی فروشانی
 "معاون پژوهشی و آموزشی "
دکتر علیرضا وجهی
 " معاون پشتیبانی و خدمات تخصصی"
شهرام احمدی
"مدیرکل حوزه ریاست"
دکتر رامین صرامی فروشانی
"سرپرست دفتر توسعه فنآوری و همکاری های بین الملل"
 دکتر آسیه الفت بخش
 " مدیر گروه پژوهشی بیماری های پستان"
دکتر رضوان اسمعیلی
" مدیر گروه پژوهشی ژنتیک سرطان"
اکرم السادات سجادیان
 " مدیر گروه پژوهشی کیفیت زندگی مبتلا یان سرطان"
دکتر احسان شمسی گوشکی
مدیر گروه پژوهشی اخلاق پزشکی"
دکتر علیرضا آتشی
" مدیر گروه پژوهشی انفورماتیک سرطان"
دکتر لیلا فرهمند
"مدیر گروه پژوهشی پروتئین های نو ترکیب در سرطان"
دکتر بهنام صادقی
 " مدیر گروه پژوهشی ایمنی درمانی و پزشکی ترمیمی"
دکتر مجید انصاری
"مدیر گروه پژوهشی طب سنتی، مکمل و جایگزین در سرطان"
مهندس مهدی رحمانیان کوشکی
مدیر گروه پژوهشی زیست مواد و مهندسی بافت در سرطان"
دکتر رامین صرامی فروشانی
" مدیر گروه سلول درمانی سرطان"
دکتر عصمت السادات هاشمی گرجی
 " مدیر مرکز خدمات تخصصی بیماری های پستان
دکتر شهپر حقیقت
"مشاور ریاست پژوهشکده"
دکتر مسعود حبیبی فزون آبادی
"مشاور ریاست پژوهشکده"
دکتر احسان شمسی گوشکی
"مشاور ریاست پژوهشکده"
دکتر زهرا شیخی مبارکه
"مشاور ریاست پژوهشکده"
دکتر زینب قربان اوغلی
"مدیر روابط بین الملل"
راحله انوری
" مسئول روابط عمومی و مدیر پایگاه اینترنتی پژوهشکده"

نشانی مطلب در وبگاه پژوهشکده معتمد جهاد دانشگاهی:
http://ibcrc.ir/find.php?item=1.59.69.fa
برگشت به اصل مطلب