پژوهشکده معتمد جهاد دانشگاهی- صفحه اصلی
برنامه آموزشی سال 96 در یک نگاه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/3/24 | 
برنامه آموزشی سال 96 در یک نگاه 

نشست علمی سرطان پستان(تشخیص،درمان و مشاوره)
ردیف تاریخ ساعت نوع برنامه عنوان برنامه سخنرانان گروه هدف هزینه
1 96/1/30 9:30- 8:30 کنفرانس علمی ادواری نشست علمی

مهندس نجمه ناظری(کارشناس ارشد مدیریتIT)

مهندس سارا دری(کارشناس ارشد بیوانفورماتیک)

متخصصین ،پزشکان و پیراپزشکان و... رایگان 
2 96/2/13 9:30- 8:30 کنفرانس علمی ادواری نشست علمی

دکتر آسیه الفت بخش(متخصص جراحی عمومی)

دکتر عصمت السادات هاشمی(متخصص جراحی عمومی)

(متخصصین ،پزشکان و پیراپزشکان و...) رایگان
3 96/2/20 9:30- 8:30 کنفرانس علمی ادواری نشست علمی

دکتر بهنام صادقی (دکترای ایمونولوژی پزشکی)

خانم سپیده کاظمی (کاندیدای دکترای تخصصی ایمونوتراپی)

 (متخصصین ،پزشکان و پیراپزشکان و...) رایگان
4 96/2/27 9:30- 8:30 کنفرانس علمی ادواری نشست علمی

دکتر کیوان مجیدزاده (دکترای بیوتکنولوژی پزشکی)

دکتر محسن قاسمی(PhD ژنتیک)

(متخصصین ،پزشکان و پیراپزشکان و...) رایگان
5 96/3/3 9:30- 8:30 کنفرانس علمی ادواری نشست علمی

دکتر شهپر حقیقت( دکترای اپیدمیولوژی- لنفولوژیست)

دکتر طاهره السادات خوش نظر(دکترای پرستاری)

خانم اکرم السادات سجادیان (کاندیدای دکترای مشاوره)

 (متخصصین ،پزشکان و پیراپزشکان و...) رایگان
6 96/3/10 9:30- 8:30 کنفرانس علمی ادواری نشست علمی

دکتر علیرضا مجیدانصاری (متخصص بیوتکنولوژی دارویی)

آقای حسن صنعتی (کارشناس ارشد علوم آزمایشگاهی)

(متخصصین ،پزشکان و پیراپزشکان و...) رایگان
7 96/3/17 9:30- 8:30 کنفرانس علمی ادواری نشست علمی

دکتر آسیه الفت بخش(متخصص جراحی عمومی)

دکتر عصمت السادات هاشمی(متخصص جراحی عمومی)

(متخصصین ،پزشکان و پیراپزشکان و...) رایگان
8 96/3/31 9:30- 8:30 کنفرانس علمی ادواری نشست علمی

مهندس مهدی رحمانیان( کارشناس ارشد مهندسی بافت)

دکتر امیر صیفوری (متخصص مهندسی بافت)

(متخصصین ،پزشکان و پیراپزشکان و...) رایگان
9 96/4/14 9:30- 8:30 کنفرانس علمی ادواری نشست علمی

دکتر علیرضا بهرامی(پزشک عمومی و عضو هیئت علمی)

خانم مریم کوشا(کارشناسی ارشد جامعه شناسی)

(متخصصین ،پزشکان و پیراپزشکان و...) رایگان
10 96/4/21 9:30- 8:30 کنفرانس علمی ادواری نشست علمی

دکتر لیلا فرهمند(دکترای بیوتکنولوژی پزشکی)

دکتر بهراد درویشی(دکترای حرفه ای داروسازی)

(متخصصین ،پزشکان و پیراپزشکان و...) رایگان
11 96/4/28 9:30- 8:30 کنفرانس علمی ادواری نشست علمی

دکتر فاطمه خانساری (دکترای تخصصی اخلاق پزشکی)

دکتر احسان شمسی(دکترای تخصصی اخلاق پزشکی)

(متخصصین ،پزشکان و پیراپزشکان و...) رایگان
12 96/5/4 9:30- 8:30 کنفرانس علمی ادواری نشست علمی

مهندس نجمه ناظری(کارشناس ارشد مدیریتIT)

مهندس محسن گلی(کارشناس فناوری اطلاعات و ارتباطات)

(متخصصین ،پزشکان و پیراپزشکان و...) رایگان
13 96/5/11 9:30- 8:30 کنفرانس علمی ادواری نشست علمی

دکتر تکتم بهشتیان(متخصص رادیولوژی)

دکتر صفا نجفی(فوق تخصص خون و سرطان بالغین)

(متخصصین ،پزشکان و پیراپزشکان و...) رایگان
14 96/5/18 9:30- 8:30 کنفرانس علمی ادواری نشست علمی

دکتر فرشته عباسوندی(متخصص جراحی عمومی)

آقای محمدهادی توحیدلو(کارشناس ارشد ژنتیک)

(متخصصین ،پزشکان و پیراپزشکان و...) رایگان
15 96/5/25 9:30- 8:30 کنفرانس علمی ادواری نشست علمی

دکتر رضوان اسمعیلی (دکترای ژنتیک)

دکتر کیوان مجیدزاده (دکترای بیوتکنولوژی پزشکی)

(متخصصین ،پزشکان و پیراپزشکان و...) رایگان
16 96/6/1 9:30- 8:30 کنفرانس علمی ادواری نشست علمی

خانم اکرم السادات سجادیان(کاندیدای دکترای مشاوره)

خانم نسیم خسروی(دکترای فیزیولوژی ورزشی)

(متخصصین ،پزشکان و پیراپزشکان و...) رایگان
17 96/6/8 9:30- 8:30 کنفرانس علمی ادواری نشست علمی

دکتر تکتم بهشتیان (متخصص رادیولوژی)

دکتر لیلا کیانی (متخصص رادیولوژی)

(متخصصین ،پزشکان و پیراپزشکان و...) رایگان
18 96/6/15 9:30- 8:30 کنفرانس علمی ادواری نشست علمی

دکترعلیرضا مجید انصاری(متخصص بیوتکنولوژی دارویی)

آقای حسن صنعتی(کارشناس ارشد علوم آزمایشگاهی)

دکتر علی سالاری تبار(دکترای داروسازی)

(متخصصین ،پزشکان و پیراپزشکان و...) رایگان
19 96/6/26 9:30- 8:30 کنفرانس علمی ادواری نشست علمی

مهندس مهدی رحمانیان( کارشناس ارشد مهندسی بافت)

مهندس مهدی رضایتی (کارشناس ارشد مهندسی مکانیک سیالات)

(متخصصین ،پزشکان و پیراپزشکان و...) رایگان
20 96/6/29 9:30- 8:30 کنفرانس علمی ادواری نشست علمی

دکتر علیرضا بهرامی(پزشک عمومی وعضو هیئت علمی)

خانم مریم کوشا(کارشناسی ارشد جامعه شناسی)

(متخصصین ،پزشکان و پیراپزشکان و...) رایگان

نشست علمی چند تخصصی سرطان پستان
ردیف  تاریخ ساعت نوع برنامه عنوان برنامه سخنرانان گروه هدف هزینه
1 96/1/29 13-15 کنفرانس علمی ادواری نشست علمی چند تخصصی سرطان پستان

عصمت السادات هاشمی

رباب انبیائی

متخصصین ،پزشکان عمومی ،کارشناسان مامایی رایگان
2 96/2/12 13-15 کنفرانس علمی ادواری نشست علمی چند تخصصی سرطان پستان

سیمین آل رسول

شهپر حقیقت

متخصصین ،پزشکان عمومی ،کارشناسان مامایی رایگان
3 96/2/19 13-15 کنفرانس علمی ادواری نشست علمی چند تخصصی سرطان پستان

آسیه الفت بخش

صفا نجفی

متخصصین ،پزشکان عمومی ،کارشناسان مامایی رایگان
4 96/2/26 13-15 کنفرانس علمی ادواری نشست علمی چند تخصصی سرطان پستان

شهرزاد دادگری

زهرا شیخی

متخصصین ،پزشکان عمومی ،کارشناسان مامایی رایگان
5 96/3/9 13-15 کنفرانس علمی ادواری نشست علمی چند تخصصی سرطان پستان

پریسا حسین پور

عصمت السادات هاشمی

متخصصین ،پزشکان عمومی ،کارشناسان مامایی رایگان
6 96/3/23 13-15 کنفرانس علمی ادواری نشست علمی چند تخصصی سرطان پستان

فاطمه خانساری

منصور جمالی

متخصصین ،پزشکان عمومی ،کارشناسان مامایی رایگان
7 96/3/30 13-15 کنفرانس علمی ادواری نشست علمی چند تخصصی سرطان پستان

آسیه الفت بخش

رباب انبیائی

متخصصین ،پزشکان عمومی ،کارشناسان مامایی رایگان
8 96/4/13 13-15 کنفرانس علمی ادواری نشست علمی چند تخصصی سرطان پستان

نسرین علوی

کیوان مجیدزاده

متخصصین ،پزشکان عمومی ،کارشناسان مامایی رایگان
9 96/4/20 13-15 کنفرانس علمی ادواری نشست علمی چند تخصصی سرطان پستان

آسیه الفت بخش

تکتم بهشتیان

متخصصین ،پزشکان عمومی ،کارشناسان مامایی رایگان
10 96/4/27 13-15 کنفرانس علمی ادواری نشست علمی چند تخصصی سرطان پستان

سیمین آل رسول

عصمت السادات هاشمی

متخصصین ،پزشکان عمومی ،کارشناسان مامایی رایگان
11 96/5/3 13-15 کنفرانس علمی ادواری نشست علمی چند تخصصی سرطان پستان

اکرم سجادیان

خدیجه دری

متخصصین ،پزشکان عمومی ،کارشناسان مامایی رایگان
12 96/5/10 13-15 کنفرانس علمی ادواری نشست علمی چند تخصصی سرطان پستان

صفا نجفی

رباب انبیائی

متخصصین ،پزشکان عمومی ،کارشناسان مامایی رایگان
13 96/5/17 13-15 کنفرانس علمی ادواری نشست علمی چند تخصصی سرطان پستان

پریسا حسین پور

شهرزاد دادگری

متخصصین ،پزشکان عمومی ،کارشناسان مامایی
14 96/5/24 13-15 کنفرانس علمی ادواری نشست علمی چند تخصصی سرطان پستان

تکتم بهشتیان

یاسمن سعیدی نژاد

متخصصین ،پزشکان عمومی ،کارشناسان مامایی رایگان
15 96/5/31 13-15 کنفرانس علمی ادواری نشست علمی چند تخصصی سرطان پستان

لیلا کیانی

اکرم سجادیان

متخصصین ،پزشکان عمومی ،کارشناسان مامایی رایگان
16 96/6/7 13-15 کنفرانس علمی ادواری نشست علمی چند تخصصی سرطان پستان

آسیه الفت بخش

صفا نجفی

متخصصین ،پزشکان عمومی ،کارشناسان مامایی رایگان
17 96/6/14 13-15 کنفرانس علمی ادواری نشست علمی چند تخصصی سرطان پستان

عصمت السادات هاشمی

رباب انبیائی

متخصصین ،پزشکان عمومی ،کارشناسان مامایی رایگان
18 96/6/21 13-15 کنفرانس علمی ادواری نشست علمی چند تخصصی سرطان پستان

تکتم بهشتیان

کیوان مجیدزاده

متخصصین ،پزشکان عمومی ،کارشناسان مامایی رایگان
19 96/6/28 13-15 کنفرانس علمی ادواری نشست علمی چند تخصصی سرطان پستان

سیمین آل رسول

شهپر حقیقت

متخصصین ،پزشکان عمومی ،کارشناسان مامایی رایگان
20 96/7/4 13-15 کنفرانس علمی ادواری نشست علمی چند تخصصی سرطان پستان

آسیه الفت بخش

صفا نجفی

متخصصین ،پزشکان عمومی ،کارشناسان مامایی رایگان

برنامه آموزشی(کارگاه ها،کنفرانس علمی، تدوین دوره)
ردیف تاریخ ساعت نوع برنامه عنوان برنامه سخنرانان تعداد افراد شرکت کننده گروه هدف هزینه
1 9/2/96 13:30- 8 کنفرانس علمی یک روزه سبک زندگی سالم در مبتلایان به سرطان پستان دکترها  حقیقت،زراتی،شیخی،خانم ها سجادیان،مطهری نسب، راجی، خسروی 20 نفر

پرستاری، علوم تغذیه، روانشناسی بالینی و عمومی، مامایی، فیزیوتراپی، مدیریت توانبخشی، فیزیولوژی ورزش

230.000ریال
2 در حال بررسی - - تحلیل بقا با استفاده از نرم افزار آماری R و SPSS خانم مختاری دارای مدرک کارشناسی ارشد ، آشنایی با رگرسیون و دادههای طولی و نرم افزار آماریR اعلام می شود
3 در حال بررسی افزایش امیدواری و روشهای مواجهه با خشم دربیماران مبتلا به سرطان پستان اعلام می شود
4 در حال بررسی کارگاه جستجوی اطلاعات در پایگاه های علمی اعلام می شود
5 در حال بررسی آموزش نرم افزار مدیریت منابع متون علمی(END NOTE) اعلام می شود
6 به زودی جداسازی و کشت سلول مزانشیم از مغز استخوان موشی اعلام می شود
7 به زودی کارگاه سونوگرافی داپلر در پستان و آگزیلا اعلام می شود
8 به زودی

کارگاه جراحی انکوپلاستی به روش

Reduction mammoplast

اعلام می شود
9 به زودی اصول تشخیص مولکولی و مشاوره ژنتیک در سرطان پستان  اعلام می شود
10 به زودی کارگاه کلون سازی در حامل بیانی باکتریایی مبتنی بر روشهای غیر آنزیمی اعلام می شود
11 به زودی کارگاه روش های شناسایی پروتئین بیان شده( با روش SDS-PAGE و وسترن بلات ) اعلام می شود

نشانی مطلب در وبگاه پژوهشکده معتمد جهاد دانشگاهی:
http://ibcrc.ir/find.php?item=1.54.773.fa
برگشت به اصل مطلب