پژوهشکده معتمد جهاد دانشگاهی- صفحه اصلی
مقاله پژوهشی effects of low-dose 5-fluorouracil, busulfan or treosulfan on tumor-bearing mice از سوی پژوهشکده سرطان پستان در نشریه بین المللی ایمونوسل تراپی به چاپ رسید.

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/6/16 | 

مقاله پژوهشی effects of low-dose 5-fluorouracil, busulfan or treosulfan on tumor-bearing mice از سوی پژوهشکده سرطان پستان در نشریه بین المللی ایمونوسل تراپی به چاپ رسید.

مقاله پژوهشی  Suppressive effects of low-dose 5-fluorouracil, busulfan or treosulfan on the expansion of circulatory neutrophils and myeloid derived immunosuppressor cells in tumor-bearing mice توسط پژوهشگران پژوهشکده سرطان پستان در نشریه بین المللیInternational Immunopharmacology چاپ شد. 

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده سرطان پستان جهاد دانشگاهی، این مقاله توسط دکتر بهنام صادقی مدیر گروه پژوهشی ایمنی درمانی سرطان و پزشکی ترمیمی پژوهشکده سرطان در تاریخ 22آگوست 2016 در نشریه بین المللی International Immunopharmacology  شماره 40 به چاپ رسید است.

نشریه بین المللیInternational Immunopharmacology به آدرس www.elsevier.com/locate/intimp

نشانی مطلب در وبگاه پژوهشکده معتمد جهاد دانشگاهی:
http://ibcrc.ir/find.php?item=1.54.660.fa
برگشت به اصل مطلب