پژوهشکده معتمد جهاد دانشگاهی- صفحه اصلی
کارگاه دانستنیهای اساسی تصویربرداری برای تشخیص بیماری های پستان برای پزشکان عمومی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1394/2/13 | 

 کارگاه دانستنیهای اساسی تصویربرداری برای تشخیص بیماری های پستان برای پزشکان عمومی

 

 

  عنوان کارگاه

  دانستنیهای اساسی تصویربرداری برای تشخیص بیماریهای پستان برای پزشکان عمومی

  پژوهشکده سرطان پستان جهاد دانشگاهی :آدرس سایت ibcrc.ir تلفن تماس 88796082

  گروه هدف یا مخاطبین

  پزشکان عمومی وکارشناسان رادیولوژی

 دبیر کارگاه

  دکتر تکتم بهشتیان

  محل اجرا

  گاندی جنوبی ساختمان شماره 1

  زمان اجرا

  پنچ شنبه 7/3/94 ساعت 14--8

نشانی مطلب در وبگاه پژوهشکده معتمد جهاد دانشگاهی:
http://ibcrc.ir/find.php?item=1.54.469.fa
برگشت به اصل مطلب