پژوهشکده معتمد جهاد دانشگاهی- دپارتمان پژوهش های بالینی
دپارتمان پژوهش های بالینی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/3/11 | 
گروه پژوهشی بیماری های پستان 

گروه پژوهشی انفورماتیک پزشکی
 
نشانی مطلب در وبگاه پژوهشکده معتمد جهاد دانشگاهی:
http://ibcrc.ir/find.php?item=1.193.954.fa
برگشت به اصل مطلب