پژوهشکده معتمد جهاد دانشگاهی- اعضای هیات علمی پژوهشکده
اعضای هیات علمی پژوهشکده

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۲/۱۱ | 

اعضای هیات علمی پژوهشکده

ردیف نام و نام خانوادگی گروه پژوهشی 

گروه پژوهشی ژنتیک در سرطان 

1

دکتر کیوان مجیدزاده

گروه پژوهشی ژنتیک در سرطان 
2

دکتر رضوان اسمعیلی

رزومه انگلیسی

گروه پژوهشی ژنتیک در سرطان
3

دکتر محسن قاسمی

رزومه انگلیسی

گروه پژوهشی ژنتیک در سرطان
4

دکتر لیلا عینی برزآبادی فراهانی

گروه پژوهشی ژنتیک در سرطان 

گروه پژوهشی بیماری های پستان

5

دکتر آسیه الفت بخش

رزومه فارسی/ رزومه انگلیسی

گروه پژوهشی بیماری های پستان 
7

دکتر عصمت السادات هاشمی

رزومه فارسی/ رزومه انگلیسی

گروه پژوهشی بیماری های پستان
8

دکتر صفا نجار نجفی

گروه پژوهشی بیماری های پستان
9

دکتر تکتم بهشتیان

رزومه فارسی / رزومه انگلیسی

گروه پژوهشی بیماری های پستان
10 دکتر مهدی حسینیان گروه پژوهشی بیماری های پستان

گروه پژوهشی کیفیت زندگی بیماران

11

اکرم السادات سجادیان

رزومه فارسی/ رزومه انگلیسی 

گروه پژوهشی کیفیت زندگی بیماران
12 دکتر شهپر حقیقت  گروه پژوهشی کیفیت زندگی بیماران
13

دکتر زهرا شیخی 

رزومه فارسی/ رزومه انگلیسی

گروه پژوهشی کیفیت زندگی بیماران
14 دکتر ماندانا ابراهیمی گروه پژوهشی کیفیت زندگی بیماران

گروه پژوهشی اخلاق زیست پزشکی

15 دکتر احسان شمسی گروه پژوهشی اخلاق زیست پزشکی 
16 دکتر فاطمه خانساری گروه پژوهشی اخلاق زیست پزشکی
17 دکتر یاسمن سعیدی نژاد گروه پژوهشی اخلاق زیست پزشکی

گروه پژوهشی انفورماتیک سرطان

18

دکتر علیرضا آتشی

رزومه فارسی

گروه پژوهشی انفورماتیک سرطان
19

نجمه ناظری

رزومه فارسی

گروه پژوهشی انفورماتیک سرطان

گروه پژوهشی زیست مواد و مهندسی بافت در سرطان 

20

مهدی رحمانیان

رزومه فارسی

گروه پژوهشی زیست مواد و مهندسی بافت در سرطان
21

امیر صیفوری 

رزومه فارسی/ رزومه انگلیسی

گروه پژوهشی زیست مواد و مهندسی بافت در سرطان
22

مرتضی نقیب

رزومه فارسی/ رزومه انگلیسی

گروه پژوهشی زیست مواد و مهندسی بافت در سرطان

گروه پژوهشی پروتئین های نوترکیب در سرطان 

23

دکتر لیلا فرهمند

رزومه فارسی

گروه پژوهشی پروتئین های نوترکیب در سرطان
24

علی اکبر زارع

رزومه فارسی/ رزومه انگلیسی

گروه پژوهشی پروتئین های نوترکیب در سرطان

گروه پژوهشی ایمنی درمانی سرطان و پزشکی ترمیمی 

25

دکتر بهنام صادقی

رزومه فارسی/ رزومه انگلیسی 

گروه پژوهشی ایمنی درمانی سرطان و پزشکی ترمیمی 

گروه پژوهشی طب مکمل و جایگزین 

26

دکتر علیرضا مجیدانصاری

رزومه انگلیسی 

گروه پژوهشی طب مکمل و جایگزین 
27

دکتر امیر طاهری

رزومه انگلیسی

گروه پژوهشی طب مکمل و جایگزین

مامور به سایر نهادها 

28 دکتر محسن علیجانی  مامور به مجلس شواری اسلامی 
29 دکتر مسعود حبیبی  مامور به هلال احمر
نشانی مطلب در وبگاه پژوهشکده معتمد جهاد دانشگاهی:
http://ibcrc.ir/find.php?item=1.180.768.fa
برگشت به اصل مطلب