پژوهشکده معتمد جهاد دانشگاهی- سلول درمانی سرطان
دپارتمان سلول درمانی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

دپارتمان سلول درمانی

سیستم ایمنی "به طور بالقوه" توانایی مبارزه بر علیه سلول های سرطانی را داراست لیکن به دلایل مختلف موفق به مهار آن نمی گردد چراکه پاسخ ایمنی از قدرت کافی برخوردار نبوده، یا توسط سلول های توموری سرکوب می گردد و یا قدرت و توانایی شناسایی سلولهای توموری را نداشته و به اصطلاح سلول های سرطانی از آن فرار می کنند. از این رو سالهاست که تلاش می گردد از طریق تقویت سیستم ایمنی به طور ویژه علیه سلول های توموری، بر سرطان فایق آیند که این رویکرد ایمنی درمانی نامیده می شود.

ایمنی درمانی سرطان خصوصا از طریق کنترل، خنثی سازی و ممانعت از مهار کننده های سیستم ایمنی القاء شده توسط سلول های سرطانی، نتایج ارزشمندی داشته است. لیکن این روش ایمنی درمانی همواره موفقیت آمیز نبوده چراکه در بسیاری از بیماران، لنفوسیت های T عملیاتی علیه سلول های سرطانی یا کافی نیست و یا اصلا وجود ندارند. سلول درمانی خصوصا با استفاده از سلول های دندرتیک (Dendritic cells) راهکار نوینی در حل این نقصان بوده و عرصه جدیدی را در درمان سرطان گشوده که از طریق آموزش، تحریک و تقویت سیستم ایمنی می تواند مکمل و یا جایگزینی برای روش های معمول ایمنی درمانی باشد.

سلول های دندرتیک نقش کلیدی و حیاتی در فعالیت و مواجهه موثر سیستم های ایمنی ذاتی واکتسابی علیه عوامل بیماری زا ایفا می کنند. از این رو آموزش و تحریک سلول های دندرتیک علیه آنتی ژن های  توموری نقش بی بدیلی در سرکوب تومورهای سرطانی را داراست.

اساس این روش سلول درمانی بر این پایه است که سلول های دندرتیک از بیمار مبتلا به سرطان جدا و تمایز یافته و با آنتی ژن های سرطانی مواجه و سپس به روش های مختلف فعال گردیده و بر ضد سلول های سرطانی عملیاتی می شوند. سلول های دندرتیک آموزش دیده قادر هستند که سیستم ایمنی سلولی و سلول های T کشنده را به صورت اختصاصی، موثر و کارآمد علیه سلول های توموری فعال نمایند. از این رو این روش سلول- ایمنی درمانی چشم انداز درخشانی را در درمان تومورهای علاج ناپذیر ترسیم می نماید.

اکثر مطالعات بالینی بر بی خطر بودن این روش درمانی دلالت دارند لیکن هنوز با یک واکسن سلولی ایده آل فاصله داشته و سلول درمانی نیازمند بهینه سازی روش ها و پروتکل های مربوطه است.

در باب این مهم، پروتکل و روش های فعال سازی سلول های دندرتیک تاثیر اساسی بر کل فرآیند داشته و از این رو بهینه سازی آن از مراتب مهم و کلیدی می باشد.

گروه سلول درمانی پژوهشکده سرطان پستان با همکاری مرکز تحقیقات ایمونولوژی دانشگاه آمستردام هلند و بهره گیری از مشارکت چهره های شهیر جهانی در زمینه سلول های دندرتیک در نظر دارد تا سلول درمانی سرطان را راه اندازی و پروژه های کاربردی- بالینی جامعی را در زمینه بهینه سازی روش های سلول درمانی به انجام رساند.

تمرکز دپارتمان سلول درمانی بر استفاده از دانش طرفین هلندی- ایرانی در زمینه استفاده از گیرنده های C-type lectin و سیگنال های منتج به آن در تحریک و فعال سازی بهینه سلول های دندرتیک به گونه ای که منجر به پاسخی مطلوب، موثر و طویل المدت گردد خواهد بود.

نشانی مطلب در وبگاه پژوهشکده معتمد جهاد دانشگاهی:
http://ibcrc.ir/find.php?item=1.135.654.fa
برگشت به اصل مطلب