پژوهشکده معتمد جهاد دانشگاهی- پروتئین های نوترکیب در سرطان
معرفی گروه پروتئین های نوترکیب

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  معرفی گروه پروتئین های نوترکیب

  چشم انداز :

  پیشرو در طراحی و تولید پروتئین های نوترکیب در زمینه سرطان در کشور

  ماموریت:

  با بهرمندی از نیروهای کارآزموده در این گروه به برطرف کردن نیازهای پزشکی در زمینه پروتئین های نوترکیب پرداخته و فردایی سالم تر برای جامعه به ارمغان خواهیم آورد.

  اهداف :

  • ایجاد و توسعه زیرساخت ها و آزمایشگاه های مورد نیاز حوزه زیست فناوری، بهینه سازی و انتقال تکنولوژی

  • تربیت نیروی انسانی متخصص در حوزه زیست فناوری

  • تحقیق و توسعه در زمینه طراحی و تولید پروتئین های نوترکیب بویژه آنتی بادیهای نوترکیب مورد استفاده در تحقیقات، تشخیص و درمان سرطان

  • انجام طرح های دانشجویی و کارفرمایی در زمینه طراحی و تولید آنتی بادیهای نوترکیب در مقیاس آزمایشگاهی

  • گسترش فعالیت های تولیدی در مقیاس های بزرگتر از مقیاس آزمایشگاهی در قالب شرکتهای دانش بنیان و همکاری با شرکت های دیگر تولیدی

  • انجام مطالعات و طراحی پروژه های تحقیقاتی در زمینه ایجاد چرخه تولید پروتئین های نوترکیب در دو فاز کوتاه مدت و بلند مدت

  • بررسی نیازهای کشور در حوزه زیست فناوری و برنامه ریزی و طراحی در زمینه پاسخ به آن نیازها
تولید محصول:

  • تولید قطعه scFv آنتی‌بادی انسانی نوترکیب علیه گیرنده CD-166  در میزبان باکتریای
  • تولید آنتیبادی با فعالیت سه‌گانه بر علیه گیرنده‌های MUC1 و CD3 و Fz در میزبان باکتریایی
  • تولید آنتی بادی سه‌گانه بر علیه گیرنده‌های VEGFR2 و MET و EpCAM در میزبان باکتریایی


 

اعضای گروه                                                                  مقالات 

طرح های پژوهشی                                                کارگاه ها 

سخنرانی ها                                                               چاپ کتاب

نشانی مطلب در وبگاه پژوهشکده معتمد جهاد دانشگاهی:
http://ibcrc.ir/find.php?item=1.133.387.fa
برگشت به اصل مطلب