پژوهشکده معتمد جهاد دانشگاهی- طب فراگیر در سرطان
گروه پژوهشی طب فراگیر در سرطان

حذف تصاویر و رنگ‌ها

 گروه پژوهشی طب فراگیر در سرطان

 از چند دهه قبل رویکرد شتابدار و همه جانبه جهانی بشر به رشته های طبی مکمل و جایگزین معطوف شده است. در حدود سال 1970 واژه « طب جایگزین»  (Alternative Medicine) شکل گرفت، اما دیری نپایید که تا اوایل دهه 90 این دیدگاه و حرکت انقلابی تعدیل شد و عبارت «طب مکمل» (Complementary Medicine) یا «طب مکمل و جایگزین» (Complementary Alternative Medicine) شکل گرفت که یک دیدگاه منطقی و متعادل بوده وکم کم به صورت یک مکتب جامع (CAM) درآمد. مرکز ملی طب مکمل و جایگزین ایالات متحده (NCCAM) که از اکتبر ۱۹۹۸ در NIH راه اندازی شده است، در سال 2014 به مرکز ملی سلامت مکمل و فراگیر (NCCIH=National Center for Complementary and Integrative Health) تغییر نام داد. این تغییر نام در واقع نشانگر تغییر رویکرد جهانی نسبت به طب مکمل می باشد و بدین مفهوم است که روش های غیر رایج در کنار و به صورت ترکیبی با روش های رایج طبی برای ارتقاء کیفیت زندگی بیماران به کار گرفته شود. با توجه به اقبال فراوان و روزافزون به روش های مکمل در جامعه امروز ایران و جهان به جهت مسایل فرهنگی و احساس نیاز موجود در شرایط فعلی به خاطر خلاء های درمانی و یا نگرانی های عموم از عوارض درمانهای کلاسیک، مدیریت صحیح و خرافه زدایی از این فضای گسترده و پرطرفدار در کنار شناسایی و بهره مندی از ظرفیت های موجود در روش ها و درمانهای آزموده شده با متودولوژی صحیح روز، از ملزومات و نیازهای جدی جامعه است. گروه طب فراگیر در سرطان (با نام قبلی گروه طب مکمل و جایگزین در سرطان) به دستور ریاست محترم پژوهشکده در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۳ به جهت کمک به رفع این نیاز، راه اندازی شده و فعالیت خود را در راستای راستی آزمایی، بازبینی و بهره مندی از مسیر های مکمل در درمان سرطان به جهت یافتن راههای ارتقاء وضعیت درمان و اصلاح معضلات موجود در فضای طب مکمل در کشور، آغاز کرده است. به طور کلی فعالیت های این گروه در دوشاخه اصلی بیوالکترومغناطیس که زیرمجموعه انرژی درمانی تقسیم بندی طب فراگیر می باشد و همچنین فرآورده های طبیعی خلاصه می گردد. علاوه بر این، به جهت یافتن و پیشنهاد روش های احتمالی درمانی و همچنین سبب شناسی سرطان، مدلسازی های سرطان نیز از فعالیت های این گروه می باشد.  

  رسالت گروه

  - گردآوری و شناسایی افراد، روش ها و مراکز طب مکمل و جایگزین در حیطه سرطان و راستی آزمایی و استخراج و به روز رسانی داده ا

  - پیشبرد داده های آزموده شده اولیه در متون و بررسی امکان ارتقاء داروها و روش های در حال مطالعه

  - آموزش تخصصی دانشجویان در قالب پایان نامه و آموزش مجازی

  اهداف کلی گروه 

  • راستی آزمایی روش های طبی مکمل
  • تولید پروتکل درمانی و افزودن روش های آزموده و تایید شده به طب رایج در قالب طب فراگیر
  • فرهنگ سازی،  شناساندن و عملیاتی کردن طب فراگیر در کشور و منطقه
  • بهره گیری از علوم و فناوری های نوین و علوم فنی و مهندسی در تولید دانش و روش های درمانی به جهت افزودن به طب فراگیر
  • مدلسازی و نظریه پردازی در روش های درمان سرطان به جهت یافتن روش های جدید طب فراگیر
  • راه اندازی کلینیک طب فراگیر در درمان سرطان
  • راه اندازی مرکز خدمات تخصصی کارآزمایی بالینی درون تنی، برون تنی و انسانی
  • تولید محصولات مبتنی بر طب فراگیر
 
اعضای گروه                                                            مقالات
 
طرح های پژوهشی                                          کارگاه ها
 
سخنرانی                                                              چاپ کتاب 

نشانی مطلب در وبگاه پژوهشکده معتمد جهاد دانشگاهی:
http://ibcrc.ir/find.php?item=1.132.396.fa
برگشت به اصل مطلب