پژوهشکده معتمد جهاد دانشگاهی- اخبار پژوهشکده
گزارش تصویری از طرح معاینه رایگان پژوهشکده معتمد جهاددانشگاهی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۸/۵ | 

گزارش تصویری از طرح معاینه رایگان پژوهشکده معتمد جهاددانشگاهی

اجرای فاز دوم طرح غربالگری رایگان پژوهشکده معتمد جهاددانشگاهی 3 آبان ماه 

 
                                                                                                                                                                                                                       
 
نشانی مطلب در وبگاه پژوهشکده معتمد جهاد دانشگاهی:
http://ibcrc.ir/find.php?item=1.113.916.fa
برگشت به اصل مطلب