پژوهشکده معتمد جهاد دانشگاهی- اخبار پژوهشکده
راه اندازی دفتر نظام جامع مدیریت کیفیت در پژوهشکده معتمد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۷/۲۳ | 

راه اندازی دفتر نظام جامع مدیریت کیفیت در پژوهشکده معتمد

رییس پژوهشکده معتمد جهاد دانشگاهی با اشاره به اهمیت ارزیابی دائمی و بررسی همه جانبه و دقیق روند کیفیت اجرای فعالیت ها در تمام حوزه ها بخصوص درمان و پژوهش، از راه اندازی نظام مدیریت کیفیت تحت اجرای سیستم  ISO 9001 خبر داد.
به گزارش روابط پژوهشکده معتمد، دکتر مجیدزاده رییس پژوهشکده، ضمن تاکید بر اهمیت نظام مدون علمی جهت ارتقای بیش از پیش کیفیت سیستم درمان، پژوهش، آموزش و‌ مدیریت، اضافه کرد: اجرای کامل نظام مدیریت کیفیت ISO 9001 از اولویت های اساسی پژوهشکده معتمد جهاد دانشگاهی محسوب می شود که خوشبختانه در سال گذشته موفق به اخذ این گواهینامه شدیم.
وی افزود: در ادامه این مسیر و با عنایت به لزوم پیشبرد هر چه سریع تر فرآیندها و امور مربوطه از طریق پایش، نظارت و اصلاح علمی سیستم؛ پژوهشکده مصمم گردید تا با تشکیل تیم مدیریت کیفیت و با هدف تحول در تعریف و ارتقاء فرآیندهای استاندار مدیریت کیفیت؛ نظام جامع کیفیت در کل بخش های درمانی، اداری، پژوهشی و آموزشی را مستقر سازد.
گفتنی است؛ برهمین اساس طی حکمی از سوی دکتر مجیدزاده رییس پژوهشکده معتمد، "دکتر رامین صرامی فروشانی" به عنوان نماینده ریاست در نظام مدیریت کیفیت پژوهشکده معتمد منصوب گردید و بر همکاری کلیه بخش های درمانی، پژوهشی، آموزشی و درمانی با ایشان تاکید گردید.
نشانی مطلب در وبگاه پژوهشکده معتمد جهاد دانشگاهی:
http://ibcrc.ir/find.php?item=1.113.911.fa
برگشت به اصل مطلب