پژوهشکده معتمد جهاد دانشگاهی- اخبار پژوهشکده
کارگاه آموزشی ویژه ماماهای مراکز بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان برگزار شد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۷/۷ | 

کارگاه آموزشی ویژه ماماهای مراکز بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان برگزار شد

از سوی اداره آموزش پژوهشکده معتمد جهاد دانشگاهی –مرکز تحقیقات سرطان پستان- کارگاه آموزشی ویژه ماماهای مراکز بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان به صورت تئوری و عملی و با هدف تشخیص زودرس بیماری و ارتقای دانش ماماهای رفسنجان و روستاهای اطراف برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده معتمد جهاددانشگاهی، علی اکبرزارع مدیر آموزش گفت: این کارگاه برای نخستین بار و با حضور ماماهای مراکز بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان و روستاهای اطراف در قالب کلاس تئوری و کلاس عملی در محل دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان برگزار گردید که مورد استقبال ماماهای مراکز بهداشتی درمانی قرار گرفت.
                                     
نشانی مطلب در وبگاه پژوهشکده معتمد جهاد دانشگاهی:
http://ibcrc.ir/find.php?item=1.113.907.fa
برگشت به اصل مطلب