پژوهشکده معتمد جهاد دانشگاهی- اخبار پژوهشکده
دومین شماره از از جلد سوم نشریه چند تخصصی سرطان پژوهشکده معتمد منتشر شد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۶/۲۰ | 

دومین شماره  از جلد سوم نشریه چند تخصصی سرطان پژوهشکده معتمد منتشر شد

شماره دوم از جلد سوم مجله (MCI(mcijournal در پایگاه اینترنتی این نشریه به آدرس www.mcijournal.com منتشر شد. 
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده معتمد جهاددانشگاهی; عناوین مقالات این شماره به شرح ذیل است: 

1. Diagnostic Utility of miRNAs in cancer 
2. Study of Association Between TLR4 D299G and T399I Polymorphisms and Risk of Gastric Cancer 
3. The Comparison of Three Components of Breast Cancer in Females With Cancer and Healthy Ones: Coping Styles, Psychological Caital, and Patience 
4. Study of Multiple Myeloma Occurrence in Patients With 5% - 10% Bone Marrow Plasma Cells: A Case Series Regarding Revised IMWG Diagnostic Criteria 

 

نشانی مطلب در وبگاه پژوهشکده معتمد جهاد دانشگاهی:
http://ibcrc.ir/find.php?item=1.113.905.fa
برگشت به اصل مطلب