پژوهشکده معتمد جهاد دانشگاهی- اخبار پژوهشکده
دریافت گواهینامه ایزو 9001

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۲/۱۰ | 

دریافت گواهینامه ایزو 9001

پژوهشکده معتمد جهاددانشگاهی موفق به اخذ گواهینامه ایزو 9001 (سیستم مدیریت کیفیت) گردید.
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده; در این مرحله مقرر است با اضافه کردن مدیریت دانش، مدیریت ریسک و استراتژی سازمان، این پژوهشکده مهیای دریافت ایزو 2015 گردد.
 

نشانی مطلب در وبگاه پژوهشکده معتمد جهاد دانشگاهی:
http://ibcrc.ir/find.php?item=1.113.878.fa
برگشت به اصل مطلب