پژوهشکده معتمد جهاد دانشگاهی- اخبار پژوهشکده
دوره آموزشی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/10/10 | 

اجرای دوره آموزشی "معاینه و برخورد با بیماری های پستان" برای ماماهای غیر ایرانی توسط پژوهشکده معتمد جهاددانشگاهی

پژوهشکده معتمد – مرکز تحقیقات سرطان پستان – جهاددانشگاهی با همکاری اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور و موسسه خیریه بهنام دهش پور، همچنین حمایت شرکت بین المللیRELIEF، دوره آموزش بین المللی "معاینه و برخورد با بیماری های پستان" را برای اتباع غیرایرانی (افغانستانی) برگزار می شود.
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده معتمد جهاددانشگاهی، علی اکبر زارع مدیر آموزش پژوهشکده در این باره گفت: اجرای دوره های آموزشی "معاینه و برخورد با بیماری های پستان" برای 40 نفر از ماماهای افغانستانی بوده و اطلاع رسانی در راستای پیشگیری و تشخیص زود هنگام سرطان پستان، از اهم اهداف برگزاری این دوره ی دو روزه است که طی روزهای 9 و 11 دیماه در محل پژوهشکده معتمد جهاددانشگاهی برگزار می گردد.
وی ادامه داد: آگاهی رسانی اتباع غیر ایرانی (افغانستانی ساکن در ایران – تهران و حومه-) در مورد پیشگیری از سرطان از یک سو و همچنین افزایش کیفیت زندگی زنان افغان و خانواده ی آنان و جلوگیری از تشخیص دیررس این بیماری و به تبع آن پیشگیری از درمان های سخت و هزینه های بالای درمانی، از دیگر ضرورت های انجام برگزاری این دوره محسوب می گردد.
گفتنی است؛ طی این دوره کتاب های آموزشی و پمفلت های آموزشی مرتبط به کارآموزان دوره تحویل می گردد.
 
    
نشانی مطلب در وبگاه پژوهشکده معتمد جهاد دانشگاهی:
http://ibcrc.ir/find.php?item=1.113.855.fa
برگشت به اصل مطلب