پژوهشکده معتمد جهاد دانشگاهی- اخبار پژوهشکده
همکاری مشترک گروه مطالعات تجربی سرطان انستیتوی کارولینسکای سوئد و پژوهشکده سرطان پستان بررسی اثرات جلوگیری کننده دوز پایین سه داروی شیمی د

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۹/۱ | 

AWT IMAGEهمکاری مشترک گروه مطالعات تجربی سرطان انستیتوی کارولینسکای سوئد و پژوهشکده سرطان پستان
بررسی اثرات جلوگیری کننده دوز پایین سه داروی شیمی درمانی
 

قرارداد همکاری گروه مطالعات تجربی سرطان انستیتوی کارولینسکای سوئد و گروه پژوهشی ایمنی درمانی سرطان و پزشکی ترمیمی  پژوهشکده سرطان پستان در خصوص پروژه "بررسی اثرات جلوگیری کننده دوز پایین سه داروی شیمی درمانی در گسترش نوتروفیل ها و سلولهای سرکوب کننده سیستم ایمنی"  انجام و نتایج آن به صورت مقاله چاپ گردید.

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده سرطان پستان جهاد دانشگاهی، دکتر بهنام صادقی مدیر گروه پژوهشی ایمنی درمانی سرطان و پزشکی ترمیمی و مجری طرح مذکور با اعلام این خبر گفت: طرح کارفرمایی بین گروه  experimental cancer research  انستیتو کارولینسکای سوئد به نمایندگی آقای دکتر منوچهر عابدی ولوگردی به وآقای دکتر بهنام صادقی به نمایندگی از پژوهشکده سرطان پستان به عنوان همکار پروژه تحقیقاتی با عنوان "اثرات جلوگیری کننده دوز پایین 5 فلوئورواوراسیل، بوسولفان و یا ترئوسولفان در گسترش نوتروفیل ها و سلول های سرکوب کننده سیستم ایمنی مشتق از میلوید در موش های حامل تومور" اجرا شد.

دکتر صادقی در توضیح این طرح گفت: تومورها با استفاده از یک طیف وسیع از استراتژی های فرار و سرکوب سیستم ایمنی باعث محدود شدن اثربخشی درمان سرطان می‌شوند. یکی از مکانیسم های فرار سلول های سرطانی، که تاکنون توجه کمتری به آن شده بود؛ افزایش جمعیت سلول های ایمنی مهاری در اثر فعالیت و یا ترشحات سلول های سرطانی است.
وی ادامه داد: در طی مراحل توسعه تومور، میزان نوتروفیل های مهاری در داخل بافت تومور و بالطبع خون محیطی،  افزایش می‌یابد. سلول های مهاری مشتق از رده میلوئیدی (MDSCs) دسته ایی از سلولهای خونی هستند که باعث تقویت عملکرد سلولهای T تنظیمی (T regulatory cells) می شوند. در نتیجه فضای سیستم ایمنی بیمار بجای اتخاذ حالت تهاجمی و کشندگی برای سلولهای سرطانی، به حالت مدارا و مهاری تبدیل شده و عملکرد سلول های کشندۀ سیستم ایمنی تضعیف می‌گردد. بنابراین اگر بتوانیم با داروهایی خاص و بطور هدفمند این سلولهای مهاری را هدف قرار دهیم انتظار داریم که سیستم ایمنی قادر به کنترل بهتر تومور گردد.

دکتر صادقی در انتها تاکید کرد: نتایج به دست آمده موئد نقش مهم سلول های مهاری (MDSC) در توسعه رشد تومور است در صورت تائید این نتایج در مطالعات تکمیلی می توان امید داشت پنجره جدیدی در درمان تومورها با استفاده از مفهوم ایمونوتراپی سرطان گشوده شود.

نشانی مطلب در وبگاه پژوهشکده معتمد جهاد دانشگاهی:
http://ibcrc.ir/find.php?item=1.113.689.fa
برگشت به اصل مطلب