پژوهشکده معتمد جهاد دانشگاهی- اخبار پژوهشکده
مسابقه از سوال پژوهشی تا تدوین پروپوزال از سوی کمیته پژوهش های دانشجویی برگزار شد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۴/۵/۳ | 

 مسابقه از سوال پژوهشی تا تدوین پروپوزال از سوی کمیته پژوهش های دانشجویی برگزار شد

کمیته پژوهش های دانشجویی پژوهشکده سرطان پستان در راستای فعالیت های پژوهشی خود، مسابقه " از سوال پزوهشی تا تدوین پروپزال" را روز چهارشنبه 31 تیرماه در بین دانشجویان علوم پزشکی شرکت کننده در این مسابقه از دانشگاه های علوم پزشکی کشور و اعضاء هیات علمی و گروههای پزوهشی در پژوهشکده سرطان پستان، برگزار کرد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده سرطان پستان دکتر سپیده منصوری دبیر کمیته پژوهش های دانشجویی پژوهشکده هدف از برگزاری این مسابقه را پرورش ایده های جدید در بین دانشجویان مطرح کرد و در خصوص موضوعات مسابقه گفت : کاربرد بیومارکرها در بهبود شاخص های بهداشتی بیماران مبتلا به سرطان پستان، درمان های دارویی و پرتودرمانی سرطان پستان، درمان های آلترناتیو، تکمیلی و ایمنی درمانی سرطان پستان ، روش های تشخیصی جدید مبتنی بر بیولوژی سرطان پستان، روش های تشخیصی جدید غیر بیولوژیک سرطان پستان، بهبود کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان پستان، نقش ورزش و تغذیه در بهبود شاخص های بهداشتی بیماران مبتلا به سرطان پستان، شناخت عوامل موثر بر بروز سرطان از موضوعات قابل طرح در این مسابقه بود.

گفتنی است رییس پژوهشکده سرطان پستان، معاونین و اعضاء هیات علمی به عنوان داوران این مسابقه در زمان برگزاری حضور داشتند و هر ذانشجو 20 دقیقه زمان داشت تا از طرح خود دفاع نماید.

AWT IMAGE

دکتر شهپرحقیقت - معاون پژوهشی و آموزشی پژوهشکده سرطان پستان

معرفی برخی از فعالیت های حوزه پژوهشی پزوهشکده سرطان پستان

AWT IMAGE

دکتر سپیده منصوری - دبیر کمیته پزوهش های دانشجویی

AWT IMAGE

دکتر کیوان مجیدزاده رییس پژوهشکده - یکی از داوران

AWT IMAGE

هاجر یعقوبی - دانشجوی دکترای بیوتکنولوژی از دانشگاه شهید بهشتی

عنوان طرح: طراحی و ساخت نوعی واکسن ضد سرطان پستان

AWT IMAGE

فاطمه نقوی - دانشجوی دکترای داروسازی دانشگاه اصفهان

عنوان طرح: ارائه راه کارهای درمانی در بیماران سرطان پستان که نسبت به داروی تاموکسیفن مقاومت نشان می دهند.

AWT IMAGE

مهیا یارگلی - دانشجوی پزشکی دانشگاه زنجان

موضوع طرح: شناخت عوامل ایجاد سرطان پستان

AWT IMAGE

فرزانه رامی - دانشجوی کارشناسی ارشد ژنتیک دانشگاه اصفهان

موضوع طرح: تبیین بیان ژن GLIS3 در مبتلان سرطان پستان

AWT IMAGE

شادی حلوایی - دانشجوی کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی تکوینی دانشگاه تهران

موضوع طرح: استفاده از اگزوزوم های مشتق از MSC به عنوان ابزاری برای شیمی درمانی هدف گذاری شده بافتی در سرطان پستان

AWT IMAGE

پگاه فرخی - دانشجوی دکترای داغروسازی  دانشگته اصفهان

موضوع طرح: طراحی SiRNA جدید برای Demethylation پروموتورژن CDH-1دخیل در سرطان پستان

AWT IMAGE

مریم بایره دانشجوی پزشکی دانشگاه زنجان با همکاری سهیل شکری دانشجوی فزیوپاتولوژی

موضوع طرح: تارگت تراپی ژن FoxM1 با روش SiRNa در سرطان پستان

AWT IMAGE

آذین تیمور زاده - دانشجوی پزشکی دانشگاه تهران

موضوع طرح: مولکول های جدید شناخته شده در جریان مقاومت تاموکسیفن

AWT IMAGE

هانیه کاریزنویی - دانشجوی پزشکی شهید بهشتی  به همراه سید شایان عبادی

موضوع طرح: مقاومت به لتروزل

گفتنی است نتایج این مسابقه پس از جمع بندی هیات داوران ، متعاقبا اعلام می گردد.

نشانی مطلب در وبگاه پژوهشکده معتمد جهاد دانشگاهی:
http://ibcrc.ir/find.php?item=1.113.545.fa
برگشت به اصل مطلب