پژوهشکده معتمد جهاد دانشگاهی- اخبار پژوهشکده
بازدید مسئولان پژوهشکده سرطان معتمد از بیمارستان فرهیختگان دانشگاه آزاد اسلامی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/5/12 | 

بازدید مسئولان پژوهشکده سرطان معتمد از بیمارستان فرهیختگان دانشگاه آزاد اسلامی

دکتر مجیدزاده رییس پژوهشکده سرطان معتمد جهاددانشگاهی همراه با معاونین این پژوهشکده صبح امروز ۱۲ مرداد ماه از بخش های مختلف بیمارستان فرهیختگان دانشگاه آزاد اسلامی بازدید کردند.
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده معتمد جهاددانشگاهی در این بازدید که با حضور دکتر خوشدل رییس دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران و معاونین این دانشگاه همچنین، پروفسور اردشیر قوام زاده عضو هیئت علمی پژوهشکده سرطان معتمد برگزار گردید، امکانات مورد نیاز جهت آغاز همکاری های مشترک دو مجموعه بزرگ علمی "پژوهشکده سرطان معتمد و دانشگاه آزاد واحد علوم پزشکی"  مورد ارزیابی قرار گرفت.
در این دیدار و جلسه ی پس از آن، همکار های راهبردی بین دانشگاه علوم پرشکی آزاد اسلامی تهران و پژوهشکده سرطان معتمد جهاددانشگاهی در حیطه های آموزشی، پژوهشی و درمانی بحث و بررسی گردید.


 

 

 
نشانی مطلب در وبگاه پژوهشکده معتمد جهاد دانشگاهی:
http://ibcrc.ir/find.php?item=1.113.1022.fa
برگشت به اصل مطلب