پژوهشکده معتمد جهاد دانشگاهی- زیبایی
کلینیک زیبایی

حذف تصاویر و رنگ‌ها
کلینیک زیبایی

در این مرکز عمل های کاهش حجم پستان به منظور کاهش ریسک سرطان پستان و همچنین بازسازی پس از جراحی ماستکتومی نیز انجام می شود.

 

تهران. خیابان انقلاب، خیابان ابوریحان، خیابان شهید نظری، پلاک 45
تلفن نوبت دهی: 66404050
صدای مشاور: 66404020
اتاق عمل: 66413700
دورنگار:66418036

نشانی مطلب در وبگاه پژوهشکده معتمد جهاد دانشگاهی:
http://ibcrc.ir/find.php?item=1.106.329.fa
برگشت به اصل مطلب