[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: صفحه اصلي :: English Page ::
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
آشنایی با پژوهشکده::
دپارتمان های پژوهشی::
آموزش::
کلینیک ها و مراکز تخصصی::
خدمات تخصصی::
دانستنی های سرطان::
انتشارات::
با بهبودیافتگان::
خیرین سرطان::
برقراری ارتباط::
اخبار پژوهشکده::
پرداخت الکترونیکی::
::
نوبت دهی اینترنتی کلینیک

AWT IMAGE

..
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
دریافت اطلاعات پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
..
mrcjd.ac.ir

دسترسی به ایمیل سازمانی mrcjd.ac.ir

..
webmail

 AWT IMAGE

..
اتوماسیون

AWT IMAGE

..
نماد اعتماد الکترونیکی
..
:: دوره های آموزشی سال 1397 ::
 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۷/۱۸ | 
ردیف عنوان کارگاه هزینه (ریال) تاریخ برگزاری
1 تکنیک های بیولوژی مولکولی 6.600.000
2 الکتروفورز پروتئین روی sds page و وسترن بلات 4.400.000 (بدون تخفیف دانشجویی) 98/9/12 لغایت 98/9/13
3 الکتروفورز پروتئین روی sds page و وسترن بلات 3.500.000 (با تخفیف دانشجویی) 98/9/12 لغایت 98/9/13
4 مبانی کشت سلولی 4.400.000
(بدون تخفیف دانشجویی)
98/8/18 لغایت 98/8/19
5 مبانی کشت سلولی 3.960.000
(با تخفیف دانشجویی)
98/8/18 لغایت 98/8/19
6 جداسازی و کشت سلول مزانشیم از مغز استخوان موشی 5.000.000 98/9/16
7 Real-Time PCR 4.400.000
(بدون تخفیف دانشجویی)
98/8/28 لغایت 98/8/29
8 Real-Time PCR

3.960.000
(با تخفیف دانشجویی)

98/8/28 لغایت 98/8/29
9 مقاله نویسی 2.000.000
(بدون تخفیف دانشجویی)
98/8/22
10 مقاله نویسی 1.800.000
(با تخفیف دانشجویی)
 98/8/22
11 SPSS مقدماتی و پیشرفته 3.500.000
(بدون تخفیف دانشجویی)
12 SPSS مقدماتی و پیشرفته 3.150.000
(با تخفیف دانشجویی)
14 مهندسی ژنتیک و همسانه سازی ژن (کلونینگ) 5.500.000
(بدون تخفیف دانشجویی)
98/9/9 لغایت 98/9/13
15 مهندسی ژنتیک و همسانه سازی ژن (کلونینگ) 4.950.000
(با تخفیف دانشجویی)
98/9/9 لغایت 98/9/13
16 مهارت آموزی آزمایشگاه تشخیص پزشکی (بدون تخفیف دانشجویی) 2.900.000 شروع دوره از 98/8/23
17 مهارت آموزی آزمایشگاه تشخیص پزشکی (باتخفیف دانشجویی) 2.700.000 شروع دوره از 98/8/23
18 تحلیل بقا با استفاده از نرم افزار آماریSPSS 1.500.000 98/11/15 لغایت 98/11/16
19 تحلیل بقا با استفاده از نرم افزار آماری R 2.000.000 (بدون تخفیف دانشجویی) 98/8/26 لغایت 98/8/27
20 تحلیل بقا با استفاده از نرم افزار آماری R 1.800.000 (با تخفیف دانشجویی) 98/8/26 لغایت 98/8/27
21 ایمونوهیستوشیمی ( IHC ) 10.000.000 (با تخفیف دانشجویی) 98/8/22 لغایت 98/8/23
22 ایمونوهیستوشیمی ( IHC ) 15.000.000 ( بدون تخفیف دانشجویی) 98/8/22 لغایت 98/8/23
23 کارگاه آموزشی-عملی جراحی پستان 10.000.000 تا اطلاع ثانوی
24 کارگاه آشنایی با اصول محلول سازی 1.200.000 (بدون تخفیف دانشجویی)
25 کارگاه آشنایی با اصول محلول سازی 1.000.000 (با تخفیف دانشجویی)
26 کارگاه بررسی سمیت مواد بر رشد سلول با روش های MTT و XTT 4.400.000 ( بدون تخفیف دانشجویی) 98/8/20 لغایت 98/8/21
27 کارگاه بررسی سمیت مواد بر رشد سلول با روش های MTT و XTT 3.960.000( با تخفیف دانشجویی) 98/8/20 لغایت 98/8/21
28 مرور سیستماتیک و متاآنالیز 5.900.000 (بدون تخفیف دانشجویی) 98/5/10لغایت98/5/11 و 98/5/17 لغایت98/5/18
29 مرور سیستماتیک و متاآنالیز 5.310.000 ( با تخفیف دانشجویی) 98/5/10 لغایت98/5/11 و 98/5/17 لغایت98/5/18
30 میکروفلوئیدیک و پرینتر سه بعدی و کاربرد آن در پزشکی و بیوتکنولوژی 4.000.000 (بدون تخفیف دانشجویی)
31 میکروفلوئیدیک و پرینتر سه بعدی و کاربرد آن در پزشکی و بیوتکنولوژی 3.000.000 (با تخفیف دانشجویی)
32 آشنایی با نرم افزار comsol multiphysics و کاربرد آن در مهندسی و پزشکی 3.500.000
33 کشت سه بعدی سلول ها (بدون تخفیف) 3.000.000
34 کشت سه بعدی سلول ها    2.000.000 ( با تخفیف تا 97/11/5 )
35 طراحی پرایمر 2.000.000 (بدون تخفیف دانشجویی)  98/8/26
36 طراحی پرایمر 1.800.000 (با تخفیف دانشجویی)  98/8/26
37 کارگاه PCR 2.500.000 (بدون تخفیف دانشجویی) 98/8/27
38 کارگاه PCR 2.250.000 ( با تخفیف دانشجویی) 98/8/27
39 بیوانفورماتیک مقدماتی 2.000.000 (بدون تخفیف دانشجویی) 98/8/25
40 بیوانفورماتیک مقدماتی 1.800.000 (با تخفیف دانشجویی) 98/8/25
41 داکینگ 3.960.000 (با تخفیف دانشجویی) 98/9/5 لغایت 98/9/6
42 داکینگ 4.400.000 ( بدون تخفیف دانشجویی) 98/9/5 لغایت 98/9/6
43 آنالیز داده میکرواری 3.700.000 (بدون تخفیف) 98/5/3لغایت 98/5/4
44 آنالیز داده میکرواری 3.300.000 (با تخفیف دانشجویی) 98/5/3 لغایت 98/5/4
45 آنالیز شبکه زیستی 4.400.000 (بدون تخفیف دانشجویی) 98/12/6 لغایت 98/12/7
46 آنالیز شبکه زیستی 3.960.000 (با تخفیف دانشجویی) 98/12/6 لغایت 98/12/7
47 روش تحقیق مقدماتی و پروپوزال نویسی 1.500.000 (بدون تخفیف دانشجویی)  98/8/23 لغایت 98/8/24
48 روش تحقیق مقدماتی و پروپوزال نویسی 1.350.000 (با تخفیف دانشجویی) 98/8/23 لغایت 98/8/24
49 روش تحقیق پیشرفته 2.000.000 98/10/21 لغایت 98/10/22
50 طراحی و تولید آنتی بادی های نوترکیب مبتنی بر روش های مهندسی ژنتیک در میزبان 25.000.000 (بدون تخفیف) 98/7/13 لغایت 98/7/18
51 طراحی و تولید آنتی بادی های نوترکیب مبتنی بر روش های مهندسی ژنتیک در میزبان 22.500.000 (با تخفیف دانشجویی) 98/7/13 لغایت 98/7/18
52 END NOTE در تحقیقات پزشکی 1.000.000 (بدون تخفیف دانشجویی) 98/8/30
53 END NOTE در تحقیقات پزشکی 800.000 (باتخفیف دانشجویی) 98/8/30
54 لنف ادم 80.000.000 98/9/2 لغایت 98/9/14
55 تولید مدل موشی آدنوکارسینوم پستان 6.000.000 98/9/26 لغایت 98/9/27
56 پاتولوژی مولکولی سرطان 3.000.000 98/10/29 لغایت 98/11/1
57 طب ترجمانی سرطان 2.000.000 98/12/14 لغایت 98/12/15
58 زیست شناسی سرطان 2.000.000 (بدون تخفیف دانشجویی) 98/8/27 لغایت 98/8/28
59 زیست شناسی سرطان 1.800.000 (با تخفیف دانشجویی) 98/8/27 لغایت 98/8/28
60 معاینه و برخورد با بیماری های پستان برای پزشکان و ماماها 3.000.000 98/10/1 لغایت 98/10/3
61 غربالگری سرطان پستان در رادیولوژی 5.000.000 98/9/19 لغایت 98/9/22
62 روش جستجو در منابع اطلاعاتی آنلاین  1.000.000 (بدون تخفیف دانشجویی) 98/8/28
63 روش جستجو در منابع اطلاعاتی آنلاین 800.000 ( با تخفیف دانشجویی) 98/8/28
64 استخراج DNA ، RNA و پروتئین 5.500.000 بدون تخفیف دانشجویی 98/9/2 لغایت 98/9/4
65 استخراج DNA ، RNA و پروتئین 4.950.000 با تخفیف دانشجویی 98/9/2 لغایت 98/9/4
دفعات مشاهده: 12514 بار   |   دفعات چاپ: 396 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
::
:: کارگاه های زمستانه ::
 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۱/۹ | 

 
دفعات مشاهده: 7093 بار   |   دفعات چاپ: 131 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
::
پژوهشکده معتمد جهاد دانشگاهی Motamed Cancer Institute
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 57 queries by YEKTAWEB 4006